samenwerken wordt afgeleerd

Dat samenwerken belangrijk is voor ons als mens om te kunnen blijven voortbestaan is iedereen het inmiddels wel over eens. Vele onderzoeken tonen aan dat teams, organisaties en landen waar mensen goed met elkaar samenwerken beter presteren. Je zou verwachten dat het onderwijs en management er alles aan doet om samenwerken te stimuleren. Het tegendeel is de realiteit. Op scholen en binnen organisaties wordt het samenwerken, dat van nature in de mens zit ontmoedigd en afgeleerd. In feite wordt ons geleerd om elke dag een beetje oorlog te voeren.

In het onderwijs staat rivaliteit centraal, niet samenwerking. Samenwerking wordt doorgaans in verband gebracht met bedrog. (Steven Covey)

Lees de rest van dit artikel op: http://www.hnwb.nl/afhankelijkheidsbewustzijn-oorzaak-falen-zelfsturend-team/